Klik HIER om een account aan te maken, zodat je alle scripts en posts kunt bekijken!

Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Topics - Joost

Pagina's: [1] 2 3 ... 7
1
PHP / Notificatie voor het ophalen van het oud papier
« Gepost op: 20 maart 2021, 08:17:23 »
Vergeet je ook wel eens het oud papier op tijd aan de straat te zetten? Met onderstaand PHP-script zal dat niet meer gebeuren.
Bij ons wordt het oud papier op de eerste zaterdag van de maand opgehaald. Is dat bij jou op een andere dag? Vervang dan "first saturday", door iets anders, bijvoorbeeld "third wednesday",  "last monday", "fourth friday", etc.

Het script kun je uit laten voeren door een cronjob, maar ik gebruik zelf een container-script via Domoticz.

Code
<?php
include("/home/pi/domoticz/scripts/php/functions.php");
include("/home/pi/domoticz/scripts/php/settings.php");

// Saturday this month
$thisMonthStart = mktime(0,0,0,date('m')+0,0,date('Y'));
$saturday = date("d.m.Y",strtotime("first saturday", $thisMonthStart ));

//Saturday next month
$nextMonthStart = mktime(0,0,0,date('m')+1,1,date('Y'));
$first_saturday = date("d.m.Y",strtotime("first saturday", $nextMonthStart));

$tomorrow = date("d.m.Y",strtotime("+1 day"));

if (($tomorrow == $saturday) || ($tomorrow == $first_saturday)) {
Telegram("Papier wordt morgenochtend opgehaald!",false,1);
}
?>

2
PHP / Overzicht van alle devices in Domoticz
« Gepost op: 14 maart 2021, 10:09:55 »
Code
<?php
include("/home/pi/domoticz/scripts/php/functions.php");
include("/home/pi/domoticz/scripts/php/settings.php");

unlink( "/home/pi/domoticz/scripts/php/alldevices.txt");

$url = $domoticz_url.'json.htm?type=devices';
$contents = file_get_contents($url);
$contents=json_decode($contents);

foreach ($contents->result as $item) {
$naam = $item->Name;
$id = $item->idx;

$myfile = fopen("/home/pi/domoticz/scripts/php/alldevices.txt", "a") or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, $id.' // '.$naam.PHP_EOL);
fclose($myfile);

}
?>

3
PHP / Settings.php - Bestand met settings voor PHP-scripts
« Gepost op: 14 maart 2021, 09:58:51 »
Code
 <?php
$domoticz_url='http://192.168.2.62:8080/'; //URL met poortnummer
$toon_ip = '192.168.2.59';
$telegrambot1 = '645272674:AAGsNuR5l4KHgKcYu60-gY-7O73Z2LFx2A8'; //Telegram Bot 1
$telegrambot2 = '1439630098:AAF_5cIii8yqy1g-tyNkiksA3hyhtmsI5JQ'; //Telegram Bot 1
$telegrambot3 = '19302673250:AAGhHEe4gYK8HF55DHbTwFIBLQYQo49_uQs'; //Telegram Bot 3
$telegrambot4 = '1479652902:AAHAXBjuKTGWCXU4BYtoMjOiSt0dLckNsSw'; //Telegram Bot 4
$telegrambot5 = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; //Telegram Bot 5,niet in gebruik
$telegrambot6 = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; //Telegram Bot 6,niet in gebruik
$telegrambot7 = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; //Telegram Bot 7,niet in gebruik
$telegrambot8 = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; //Telegram Bot 8,niet in gebruik
$telegrambot9 = 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx'; //Telegram Bot 9,niet in gebruik
$chatID1 = '385821761';
$chatID2 = array('385821761','1644279431');
$price_elec_high = 0.21098;
$price_elec_low = 0.19585;
$price_elec = 0.203415;

// Alle Domoticz devices met het IDX-nummer
$idx1=1; // ToonBoilerTempSetpoint // Temp // LaCrosse TX3
$idx2=2; // ToonBranderInfo // Light/Switch // Selector Switch
$idx4=4; // ToonIP // General // Text
$idx5=5; // ToonThermostat // Thermostat // SetPoint
$idx6=6; // Temperatuur Binnen // Temp // LaCrosse TX3
$idx7=7; // Toon Scenes // Light/Switch // Selector Switch
$idx8=8; // ToonAutoProgram // Light/Switch // Selector Switch
$idx9=9; // ToonProgramInformation // General // Text
$idx10=10; // Temperatuur Boiler In // Temp // LaCrosse TX3
$idx11=11; // Temperatuur Boiler Uit // Temp // LaCrosse TX3
$idx12=12; // Boilerdruk // General // Pressure
$idx13=13; // Boiler_Modulation_level // General // Percentage
$idx14=14; // Switch Meterkast // Light/Switch // Switch
$idx15=15; // Alarm Type Meterkast // Light/Switch // Switch
$idx16=16; // Alarm Level Meterkast // Light/Switch // Switch
$idx17=17; // Power Management Meterkast // Light/Switch // Switch
$idx18=18; // kWh Meter Meterkast // General // kWh
$idx19=19; // Watt Meterkast // Usage // Electric
$idx20=20; // Voltage Meterkast // General // Voltage
// Etc.
?>

4
PHP / Functions.php - Bestand met functies voor PHP-scripts
« Gepost op: 14 maart 2021, 09:52:16 »
Code
<?php 
include("/home/pi/domoticz/scripts/php/settings.php");

// *** FUNCTIONS TO RETRIEVE DATA *** //
// *** FUNCTIONS TO RETRIEVE DATA *** //

//Retrieves status On/Off switch
function Status($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$stat = $parsed_json['Status'];
return $stat;
}

//Retrieves level status
function Level($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$level = trim($parsed_json['Level']);
return $level;
}

//Retrieves temperature
function Temperature($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$temp = trim($parsed_json['Temp']);
return $temp;
}

//Retrieves pressure
function Pressure($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$pressure = trim($parsed_json['Pressure']);
return $pressure;
}

//Retrieves percentage
function Percentage($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$percentage = trim($parsed_json['Data']);
$percentage = substr($percentage, 0, -1);
return $percentage;
}

//Retrieves setpoint
function Setpoint($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$setpoint = trim($parsed_json['SetPoint']);
return $setpoint;
}

//Retrieves value from text device
function Text($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$text = trim($parsed_json['Data']);
return $text;
}

//Retrieves value from user variable
function Variable($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=getuservariable&idx='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$value = $parsed_json['Value'];
return $value;
}


// *** FUNCTIONS TO UPDATE DEVICES *** //
// *** FUNCTIONS TO UPDATE DEVICES *** //

//Switches idx On or Off
function SwitchDevice($idx,$cmd) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=switchlight&idx='.$idx.'&switchcmd='.$cmd),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

//Activates scene
function SwitchScene($idx) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=switchscene&idx='.$idx.'&switchcmd=On'),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

//Sets a dimlevel to a dimmer
function SetLevel($idx,$level) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=switchlight&idx='.$idx.'&switchcmd=Set%20Level&level='.$level),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

// Updates the nvalue and svalue of a device. Setpoint are set this way.
function Updatedevice($idx, $nvalue, $svalue) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue='.$nvalue.'&svalue='.$svalue),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

// Writes a text to the domoticz logfile
function Domlog($msg) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=addlogmessage&message='.$msg),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

// Switch light white color
function LightOn($idx,$brightness) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx='.$idx.'&color={"m":2,"t":154,"r":0,"g":0,"b":0,"cw":101,"ww":154}&brightness='.$brightness),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

// Switch light alarm-color
function LightOnAlarm($idx,$brightness) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx='.$idx.'&color={"m":3,"t":0,"r":255,"g":122,"b":76,"cw":0,"ww":0}&brightness='.$brightness),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

function Past($idx) {
global $domoticz_url;
$json_string = file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx);
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$time = $parsed_json['LastUpdate'];
return $time;
}

function UpdateVariable($UserVariableName,$UserVariableType,$UserVariableValue) {
  global $domoticz_url;
  $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=updateuservariable&vname='.$UserVariableName.'&vtype='.$UserVariableType.'&vvalue='.$UserVariableValue),true);
  if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
  return $reply;
}

// *** FUNCTIONS TO SEND NOTIFICATIONS AND WRITE TO LOG *** //
// *** FUNCTIONS TO SEND NOTIFICATIONS AND WRITE TO LOG *** //

// Send notification to via Settings in Domoticz
function Notification($subject,$thebody) {
   global $domoticz_url;
    $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=sendnotification&subject='.$subject.'&body='.$thebody),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}

function Telegram($msg,$silent,$to){
global $telegrambot1;
global $telegrambot2;
global $telegrambot3;
global $telegrambot4;
global $telegrambot5;
global $telegrambot6;
global $telegrambot7;
global $telegrambot8;
global $telegrambot9;
global $chatID1;
global $chatID2;
if ($to==1){ //Bot 1
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot1.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==2){ //Bot 2
foreach($chatID2 as $chatIDs) {
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot2.'/sendMessage?chat_id='.$chatIDs.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
}
if ($to==3){ //Bot 3
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot3.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==4){ //Bot 4
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot4.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==5){ //Bot 5
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot5.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==6){ //Bot 6
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot6.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==7){ //Bot 7
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot7.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==8){ //Bot 8
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot8.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
if ($to==9){ //Bot 9
$result=json_decode(file_get_contents('https://api.telegram.org/bot'.$telegrambot9.'/sendMessage?chat_id='.$chatID1.'&text='.urlencode($msg).'&disable_notification='.$silent));
}
}

$LogFile = '/tmp/log/domoticz.log';
function Logwrite($msg3,$msg2 = NULL) {
global $LogFile;
$time    = microtime(true);
$dFormat = "Y-m-d H:i:s";
$mSecs   =  $time - floor($time);
$mSecs   =  substr(number_format($mSecs,3),1);
$fp = fopen($LogFile,"a+");
fwrite($fp, sprintf("%s%s %s %s\r\n", date($dFormat), $mSecs, $msg3, $msg2));
fclose($fp);
}
?>

5
Synology / Speedtest uitvoeren op Synology en weergeven in Domoticz
« Gepost op: 28 juli 2020, 12:12:25 »
Met onderstaand script krijg je de waardes van upload- / downloadsnelheid en ping in Domoticz te zien.

Installeer eerst de python module speedtest-cli op de Synology NAS via de terminal:


Code
sudo wget -O speedtest-cli https://raw.githubusercontent.com/sivel/speedtest-cli/master/speedtest.py
sudo chmod +x speedtest-cli


Stappen:
 • 3 custom sensors in Domoticz aanmaken, zet de IDX-nummers in onderstaand script
 • Wijzig in het script het IP-adres van de Domoticz-installatie
 • Plaats het script op de Synology NAS (en geef het 755 rechten)
 • Maak op de Synology NAS een terugkerende taak aan (Control Panel > Task Scheduler). Het commando dat uitgevoerd moet worden is sh /volume1/scripts/speedtest/speedtest.sh
Code
#!/bin/bash

#setup
host='192.168.2.62:8080'
#idx for download, upload and ping
idxdl=154
idxul=155
idxpng=156

# speedtest server number
# serverst=xxxx

# no need to edit
# speedtest-cli --simple --server $serverst > outst.txt
/volume1/scripts/speedtest/speedtest-cli --simple > speedtest.txt

download=$(cat speedtest.txt | sed -ne 's/^Download: \([0-9]*\.[0-9]*\).*/\1/p')
upload=$(cat speedtest.txt | sed -ne 's/^Upload: \([0-9]*\.[0-9]*\).*/\1/p')
png=$(cat speedtest.txt | sed -ne 's/^Ping: \([0-9]*\.[0-9]*\).*/\1/p')

# output if you run it manually
echo "Download = $download Mbps"
echo "Upload =  $upload Mbps"
echo "Ping =  $png ms"

# Updating download, upload and ping ..
wget -q --delete-after "http://$host/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idxdl&svalue=$download" >/dev/null 2>&1
wget -q --delete-after "http://$host/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idxul&svalue=$upload" >/dev/null 2>&1
wget -q --delete-after "http://$host/json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idxpng&svalue=$png" >/dev/null 2>&1

# Domoticz logging
wget -q --delete-after "http://$host/json.htm?type=command&param=addlogmessage&message=speedtest.net-logging" >/dev/null 2>&1
6
Synology / Email-notificatie als jouw WAN IP wijzigt (Synology)
« Gepost op: 28 juli 2020, 11:55:16 »
Met onderstaand script krijg je een email als jouw WAN IP wijzigt. Dit script plaats je in een folder op de Synology NAS (wel in het script eventueel de locatie aanpassen). Ook moet je uiteraard het emailadres (recipient) in het script aanpassen.

Voorbereiding:
 • Installeren en configureren van Synology Mail Server
Code
#!/bin/bash

fileip='/volume1/scripts/ip-adres/WANIP.txt'
touch $fileip
ip=`wget -q -O - http://ipinfo.io/ip`
previp=`cat $fileip`
recipient='emailadres@outlook.com'
echo $ip > $fileip
if [ "$ip" != "$previp" ]
 then
   sendmail -F "Synology Station" -f $recipient -t $recipient << EOF
Subject: IP-adres is gewijzgd
Het publieke IP-adres is gewijzigd.
Je nieuwe IP-adres is nu $ip
Het oude IP-adres was $previp
EOF
fi

Maak vervolgens op de Synology NAS via Control Panel > Task Scheduler een terugkerende taak aan. Het commando dat uitgevoerd moet worden is sh /volume1/scripts/ip-adres/WAN-IP.sh

7
PHP / Maak van je Raspberry Pi een weerstation (PHP-versie)
« Gepost op: 01 mei 2020, 20:53:07 »
Helaas kun je sinds kort op Darksky geen API-sleutel meer (gratis) krijgen, tijd dus voor een nieuw script dat gegevens gebruikt van Buienradar. Aangezien ik vrijwel geen kennis van PHP heb leek het me leuk om eens te kijken hoe ver ik met PHP zou komen.... Voor zover ik tot nu toe heb kunnen testen werkt alles naar behoren. Ongetwijfeld kunnen veel dingen anders en/of beter, maar dit is de eerste keer dat ik met PHP aan de slag ben gegaan. Mocht er iets niet werken, laat dan een berichtje achter!


Voorbereidingen:
 • Installeer PHP op je Raspberry Pi (bij voorkeur versie 7.4)
 • Download Meteo Alarm Weather Warnings en upload alle .php and .json bestanden in de map meteo-alarm-weather-warnings/src naar de map /var/www/html/meteo-alarm-weather-warnings-1.1/src/ op de Raspberry Pi. Wijzig vervolgens de naam van het warnings.json bestand naar warnings.php (je hebt nu dus 2 bestanden met dezelfde naam, 1x beginnend met een kleine letter en 1x beginnend met een hoofdletter). Open nu het bestand Period.php (in de subfolder /src). Op regel 31 wijzig je 'from' naar 'starttime' en wijzig je 'until' naar 'endtime'. Vergeet niet om de wijziging op te slaan!
 • Maak in Domoticz de benodigde devices aan zoals in het script staat (onder // IDX van devices).De namen van de devices kun je naar eigen wens kiezen, het type device moet wel overeenkomen, zoals in het script staat.
 • Wijzig in het script de gegevens onder Settings en onder IDX van devices.
 • Maak een bestand met de naam weer.php aan en kopieer het script erin. Sla het bestand op in de folder /home/pi/domoticz/scripts/php/.
 • Maak een cronjob aan met commando sudo crontab -e en voeg de volgende regel toe: */10 * * * * sudo sh /home/pi/domoticz/scripts/php/weer.php. */10 betekent dat het script iedere 10 minuten uitgevoerd wordt. Uiteraard kun je dat naar wens wijzigen. Ook de locatie en bestandsnaam kun je naar eigen keuze instellen, maar doe dat dan bij beide stappen!
Onderstaande gegevens zal je in Domoticz krijgen:
 • Temperatuur buiten
 • Temperatuur gevoel
 • Temperatuur grond
 • Luchtvochtigheid
 • Windrichting
 • Windkracht
 • Windstoten
 • Luchtdruk
 • Zicht
 • Zonkracht
 • Regen (laatste uur)
 • Regen (laatste 24 uur)
 • Weersverwachting kort
 • Weersverwachting uitgebreid
 • Weersverwachting komende 24 uur
 • Weersverwachting 1-5 dagen vooruit
 • Weersverwachting 6-10 dagen vooruit
 • Weer-waarschuwing vandaag (code geel/oranje/rood met tekst)
 • Weer-waarschuwing morgen (code geel/oranje/rood met tekst)
 • Weersverwachting komende 5 dagen ('teletekst-style')
 • Automatische notificatie bij code geel/oranje/rood
Code
<?php


/*
WEERSTATIONS:


Amsterdam   = 36   Groningen           = 13   Oost-Groninigen = 31   Vlissingen      = 44
Arnhem      = 2      Hoek van Holland    = 17   Oost-Overijssel = 12   Voorschoten     = 46
Berkhout    = 3      Hoogeveen           = 18   Rotterdam       = 33   Wadden          = 19
Den Helder  = 6    Leeuwarden          = 26   Utrecht         = 5      Weert           = 8
Eindhoven   = 7      Lelystad            = 27   Terneuzen       = 47   West-Friesland  = 38
Gilze Rijen = 10   Maastricht          = 29   Twente          = 41   West-Utrecht    = 28
Goes        = 11   Noord-Groninigen    = 24   Uden            = 45   Woensdrecht     = 50
Gorinchem   = 16   Noordoostpolder     = 30   Venlo           = 1      Zwolle          = 15


Note: Sommige weerstations bevatten niet alle benodigde gegevens, waardoor er fouten kunnen ontstaan in het script. Om te testen kun je weerstation 45 gebruiken.


REGIO'S VOOR ALERTS:


007=Groningen      011=Noord-Holland   015=Utrecht
008=Flevoland      012=Limburg         016=Overijssel
009=Zuid-Holland   013=Noord-Brabant   017=Friesland
010=Zeeland         014=Gelderland      018=Drenthe


801=Vlissingen         805=Rottum
802=Hoek van Holland   806=Waddenzee
803=IJmuiden         807=IJsselmeer
804=Texel
*/


// SETTINGS
$webserver_ip = '192.168.2.63'; // Alleen IP
$domoticz_url='http://192.168.2.63:8080/'; //URL met poortnummer
$weerstation = 45; // Zie weerstations
$alerts_country = 'NL'; // Niet wijzigen
$alerts_region = '013'; // Zie 'Regio's voor alerts'


// IDX van devices
// Maak in Domoticz de juiste type virtuele sensoren aan en zet hieronder het IDX-nummer neer. De namen van de devices kun je naar eigen keuze kiezen.
$idx1  = '25'; // Alerts vandaag - Alert sensor
$idx2  = '26'; // Alerts morgen - Alert sensor
$idx3  = '8'; // Temperatuur buiten - Temperature sensor
$idx4  = '9'; // Temperatuur gevoel - Temperature sensor
$idx5  = '20'; // Temperatuur grond - Temperature sensor
$idx6  = '12'; // Zicht - Visibility sensor
$idx7  = '24'; // Zonkracht - Solar Radiation sensor
$idx8  = '21'; // Weer nu - Text sensor
$idx9  = '18'; // Weer uitgebreid - Text sensor
$idx10 = '22'; // Verwachting 1-5 dagen - Text sensor
$idx11 = '23'; // Verwachting 6-10 dagen - Text sensor
$idx12 = '71'; // Verwachting week - Text sensor
$idx13 = '19'; // Komende 24 uur - Text sensor
$idx14 = '13'; // Wind - Wind sensor
$idx15 = '11'; // Luchtdruk - Barometer sensor
$idx16 = '87'; // Regen (afgelopen 24 uur) - Rain sensor
$idx17 = '88'; // Regen (afgelopen uur) - Rain sensor
$idx18 = '10'; // Luchtvochtigheid - Humidity sensor
// *** HIERONDER NIETS WIJZIGEN!!!! *** //


$url_1 = 'https://data.buienradar.nl/2.0/feed/json';
$url_2 = 'http://'.$webserver_ip.'/meteo-alarm-weather-warnings-1.1/src/warnings.php?country='.$alerts_country.'&region='.$alerts_region.'&time_zone=Europe/Amsterdam';


// Functions


function Weather($idx,$temp) {
   global $domoticz_url;
   $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$temp),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Barometer($idx,$bar,$bar_for) {
   global $domoticz_url;
   $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$bar.';'.$bar_for),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Wind($idx,$winddirectiondegrees_now,$winddirection_now,$windspeed_now,$windgusts_now,$temp_now,$tempfeel_now) {
   global $domoticz_url;
   $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$winddirectiondegrees_now.';'.$winddirection_now.';'.$windspeed_now.';'.$windgusts_now.';'.$temp_now.';'.$tempfeel_now),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Humidity($idx,$hum,$hum_stat) {
   global $domoticz_url;
   $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue='.$hum.'&svalue='.$hum_stat),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Text($idx,$text) {
   global $domoticz_url;
    $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$text),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Notification($subject,$thebody) {
   global $domoticz_url;
    $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=sendnotification&subject='.$subject.'&body='.$thebody),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Rain($idx,$rainrate,$raincounter) {
   global $domoticz_url;
    $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$rainrate.';'.$raincounter),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function Alert($idx,$level,$text) {
   global $domoticz_url;
    $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue='.$level.'&svalue='.$text),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}


function TempHum($idx,$temp,$hum,$hum_stat) {
   global $domoticz_url;
    $reply=json_decode(file_get_contents($domoticz_url.'json.htm?type=command&param=udevice&idx='.$idx.'&nvalue=0&svalue='.$temp.';'.$hum.';'.$hum_stat),true);
   if($reply['status']=='OK') $reply='OK';else $reply='ERROR';
   return $reply;
}
// Ophalen gegevens Buienradar
$contents = file_get_contents(($url_1),true);
$clima=json_decode($contents);


foreach ($clima->actual->stationmeasurements as $item) {
   if ($item->stationid == $weerstation) {
      $airpressure_now=$item->airpressure;
      $humidity_now=$item->humidity;
      $temp_now=$item->temperature;
      $tempground_now=$item->groundtemperature;
      $tempfeel_now=$item->feeltemperature;
      $precipitation_now=$item->precipitation;
      $rainFallLast24Hour=$item->rainFallLast24Hour;
      $rainFallLastHour=$item->rainFallLastHour;
      $sunpower_now=$item->sunpower;
      $visibility_now=$item->visibility/1000;
      $weather_now=$item->weatherdescription;
      $winddirection_now=$item->winddirection;
      $windgusts_now=$item->windgusts*10;
      $windspeed_now=$item->windspeed*10;
      $windspeedBft_now=$item->windspeedBft;
      $winddirectiondegrees_now=$item->winddirectiondegrees;
   }
}


$weatherreport_summary=$clima->forecast->weatherreport->summary;
$weatherreport_title=$clima->forecast->weatherreport->title;
$weatherreport_text=$clima->forecast->weatherreport->text;
$weatherreport_shortterm=$clima->forecast->shortterm->forecast;
$weatherreport_shortterm_startdate=substr($clima->forecast->shortterm->startdate, 0, 10);
$weatherreport_shortterm_enddate=substr($clima->forecast->shortterm->enddate, 0, 10);
$weatherreport_longterm=$clima->forecast->longterm->forecast;
$weatherreport_longterm_startdate=substr($clima->forecast->longterm->startdate, 0, 10);
$weatherreport_longterm_enddate=substr($clima->forecast->longterm->enddate, 0, 10);


$temp_min_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->mintemperatureMin;
$temp_min_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->mintemperatureMin;
$temp_min_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->mintemperatureMin;
$temp_min_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->mintemperatureMin;
$temp_min_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->mintemperatureMin;
$temp_max_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->maxtemperatureMax;
$temp_max_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->maxtemperatureMax;
$temp_max_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->maxtemperatureMax;
$temp_max_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->maxtemperatureMax;
$temp_max_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->maxtemperatureMax;
$sunchance_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->sunChance;
$sunchance_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->sunChance;
$sunchance_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->sunChance;
$sunchance_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->sunChance;
$sunchance_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->sunChance;
$rainchance_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->rainChance;
$rainchance_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->rainChance;
$rainchance_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->rainChance;
$rainchance_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->rainChance;
$rainchance_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->rainChance;
$rainmin_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->mmRainMin;
$rainmin_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->mmRainMin;
$rainmin_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->mmRainMin;
$rainmin_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->mmRainMin;
$rainmin_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->mmRainMin;
$rainmax_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->mmRainMax;
$rainmax_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->mmRainMax;
$rainmax_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->mmRainMax;
$rainmax_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->mmRainMax;
$rainmax_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->mmRainMax;
$winddirection_day1=strtoupper($clima->forecast->fivedayforecast[0]->windDirection);
$winddirection_day2=strtoupper($clima->forecast->fivedayforecast[1]->windDirection);
$winddirection_day3=strtoupper($clima->forecast->fivedayforecast[2]->windDirection);
$winddirection_day4=strtoupper($clima->forecast->fivedayforecast[3]->windDirection);
$winddirection_day5=strtoupper($clima->forecast->fivedayforecast[4]->windDirection);
$wind_day1=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->wind;
$wind_day2=$clima->forecast->fivedayforecast[1]->wind;
$wind_day3=$clima->forecast->fivedayforecast[2]->wind;
$wind_day4=$clima->forecast->fivedayforecast[3]->wind;
$wind_day5=$clima->forecast->fivedayforecast[4]->wind;


$forecast_day1=date('D',strtotime($clima->forecast->fivedayforecast[0]->day));
$forecast_day1 = str_replace(array('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun'), array('Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za', 'Zo'), $forecast_day1);
$forecast_day2=date('D',strtotime($clima->forecast->fivedayforecast[1]->day));
$forecast_day2 = str_replace(array('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun'), array('Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za', 'Zo'), $forecast_day2);
$forecast_day3=date('D',strtotime($clima->forecast->fivedayforecast[2]->day));
$forecast_day3 = str_replace(array('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun'), array('Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za', 'Zo'), $forecast_day3);
$forecast_day4=date('D',strtotime($clima->forecast->fivedayforecast[3]->day));
$forecast_day4 = str_replace(array('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun'), array('Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za', 'Zo'), $forecast_day4);
$forecast_day5=date('D',strtotime($clima->forecast->fivedayforecast[4]->day));
$forecast_day5 = str_replace(array('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun'), array('Ma', 'Di', 'Wo', 'Do', 'Vr', 'Za', 'Zo'), $forecast_day5);


$weatherdescription_tomorrow=$clima->forecast->fivedayforecast[0]->weatherdescription;


//Barometer
//if ($airpressure_now = nil) {$bar_for = 5;} // 5 = unknow
if ($airpressure_now < 966) {$bar_for = 4;} // 4 = thunderstorm
if (($airpressure_now > 966) && ($airpressure_now < 993)) {$bar_for = 6;} // 6 = cloudy/rain
if (($airpressure_now > 993) && ($airpressure_now < 1007)) {$bar_for = 2;} // 2 = cloudy
if (($airpressure_now > 1007) && ($airpressure_now < 1013)) {$bar_for = 3;} // 3 = unstable
if (($airpressure_now > 1013) && ($airpressure_now < 1033)) {$bar_for = 0;} // 0 = stable
if (($airpressure_now > 1033) && ($airpressure_now < 1050)) {$bar_for = 1;} // 1= sunny


// Windrichting van Engels naar Nederlands
$winddirection_now = str_replace(array('N', 'O', 'Z', 'W'), array('N', 'E', 'S', 'W'), $winddirection_now);


// Weer komende 24 uur
$weather_tomorrow = $weatherdescription_tomorrow.'<br><br>Komende nacht daalt de temperatuur naar '.$temp_min_day1.' C. Morgen overdag wordt morgen maximaal '.$temp_max_day1. 'C. Er is morgen '.$sunchance_day1.'% kans op zon en '.$rainchance_day1.'% kans op neerslag ('.$rainmin_day1.'-'.$rainmax_day1.' mm). De wind komt uit het '.$winddirection_day1.' en zal kracht '.$wind_day1.' Bft hebben.<br><br>';


// Vervangen 'vreemde' tekens
$weather_now = str_replace(array(">", "<", "\"", "&", "%", " "), array("&gt;", "&lt;", "&quot;", "&amp;", "%25", "%20"), $weather_now);
$weatherreport_title = str_replace(array(">", "<", "\"", "&", "%", " "), array("&gt;", "&lt;", "&quot;", "&amp;", "%25", "%20"), $weatherreport_title);
$weatherreport_shortterm = str_replace(array(">", "<", "\"", "&", "%", " "), array("&gt;", "&lt;", "&quot;", "&amp;", "%25", "%20"), $weatherreport_shortterm);
$weatherreport_longterm = str_replace(array(">", "<", "\"", "&", "%", " "), array("&gt;", "&lt;", "&quot;", "&amp;", "%25", "%20"), $weatherreport_longterm);
$weatherreport_text = str_replace(array("&nbsp;", " "), array("%20", "%20"), $weatherreport_text);
$weather_tomorrow = str_replace(array("\"", "&", "%", " "), array("&quot;", "&amp;", "%25", "%20"), $weather_tomorrow);


// Week komende 5 dagen
$dag1=$forecast_day1.':%20'.$temp_min_day1.'/'.$temp_max_day1.'C,%20'.$winddirection_day1.$wind_day1.',%20☀️'.$sunchance_day1.'%25,%20️'.$rainchance_day1.'%25%20('.$rainmin_day1.'-'.$rainmax_day1.'%20mm)<br>';
$dag2=$forecast_day2.':%20'.$temp_min_day2.'/'.$temp_max_day2.'C,%20'.$winddirection_day2.$wind_day2.',%20☀️'.$sunchance_day2.'%25,%20️'.$rainchance_day2.'%25%20('.$rainmin_day2.'-'.$rainmax_day2.'%20mm)<br>';
$dag3=$forecast_day3.':%20'.$temp_min_day3.'/'.$temp_max_day3.'C,%20'.$winddirection_day3.$wind_day3.',%20☀️'.$sunchance_day3.'%25,%20️'.$rainchance_day3.'%25%20('.$rainmin_day3.'-'.$rainmax_day3.'%20mm)<br>';
$dag4=$forecast_day4.':%20'.$temp_min_day4.'/'.$temp_max_day4.'C,%20'.$winddirection_day4.$wind_day4.',%20☀️'.$sunchance_day4.'%25,%20️'.$rainchance_day4.'%25%20('.$rainmin_day4.'-'.$rainmax_day4.'%20mm)<br>';
$dag5=$forecast_day5.':%20'.$temp_min_day5.'/'.$temp_max_day5.'C,%20'.$winddirection_day5.$wind_day5.',%20☀️'.$sunchance_day5.'%25,%20️'.$rainchance_day5.'%25%20('.$rainmin_day5.'-'.$rainmax_day5.'%20mm)';


$weer=$dag1.$dag2.$dag3.$dag4.$dag5;
$weer='<font%20face="courier%20new">'.$weer.'</font>';


// WEERALERTS


// Ophalen gegevens
$contents2 = file_get_contents(($url_2),true);
$clima2=json_decode($contents2);


// Alert vandaag
$alerttype_today1=$clima2->warnings->regions[0]->today[0]->awareness->awareness_type->type;
$alertlevel_today1=$clima2->warnings->regions[0]->today[0]->awareness->awareness_level->level;
$alertcolour_today1=$clima2->warnings->regions[0]->today[0]->awareness->awareness_level->colour; // 0=White/Unknown, 1=Green/No Warnings, 2=Yellow, 3=Amber, 4=Red
$alertcolour_today1=str_replace(array('Yellow', 'Amber', 'Red', 'Green', 'White'), array('GEEL', 'ORANJE!', 'ROOD!!!', 'groen', 'onbekend'), $alertcolour_today1);
//if ($alertlevel_today1 != 1) {
   $alertstarttime_today1 = str_replace('CEST', '', $clima2->warnings->regions[0]->today[0]->period->starttime);
   $alertstart_today1 = str_replace(array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'), array('maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag'), $alertstarttime_today1);
   $alertendtime_today1 =str_replace('CEST', '', $clima2->warnings->regions[0]->today[0]->period->endtime);
   $alertend_today1 = str_replace(array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'), array('maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag'), $alertendtime_today1);
   $alerttext_today1 = str_replace('nederlands:  ', '', $clima2->warnings->regions[0]->today[0]->description);
//}


// Alert morgen
$alerttype_tomorrow1=$clima2->warnings->regions[0]->tomorrow[0]->awareness->awareness_type->type;
$alertlevel_tomorrow1=$clima2->warnings->regions[0]->tomorrow[0]->awareness->awareness_level->level;
$alertcolour_tomorrow1=$clima2->warnings->regions[0]->tomorrow[0]->awareness->awareness_level->colour; // 0=White/Unknown, 1=Green/No Warnings, 2=Yellow, 3=Amber, 4=Red
$alertcolour_tomorrow1=str_replace(array('Yellow', 'Amber', 'Red', 'Green', 'White'), array('GEEL', 'ORANJE!', 'ROOD!!!', 'groen', 'onbekend'), $alertcolour_tomorrow1);
//if ($alertlevel_tomorrow1 != 1) {
   $alertstarttime_tomorrow1 = str_replace('CEST', '', $clima2->warnings->regions[0]->tomorrow[0]->period->starttime);
   $alertstart_tomorrow1 = str_replace(array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'), array('maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag'), $alertstarttime_tomorrow1);
   $alertendtime_tomorrow1 =str_replace('CEST', '', $clima2->warnings->regions[0]->tomorrow[0]->period->endtime);
   $alertend_tomorrow1 = str_replace(array('Monday', 'Tuesday', 'Wednesday', 'Thursday', 'Friday', 'Saturday', 'Sunday'), array('maandag', 'dinsdag', 'woensdag', 'donderdag', 'vrijdag', 'zaterdag', 'zondag'), $alertendtime_tomorrow1);
   $alerttext_tomorrow1 = str_replace('nederlands:  ', '', $clima2->warnings->regions[0]->tomorrow[0]->description);
//}


if ($alertlevel_today1 !=1) {
   $alerttext_today1 = explode('english:', $alerttext_today1);
//   echo $alerttext_today1[0]; // engels
//   echo $alerttext_today1[1]; // nederlands
}


if ($alertlevel_tomorrow1 !=1) {
   $alerttext_tomorrow1 = explode('english:', $alerttext_tomorrow1);
//   echo $alerttext_tomorrow1[0]; // engels
//   echo $alerttext_tomorrow1[1]; // nederlands
}


if ($alerttype_today1 == 0) {
   $alerttitle_today1 = 'Geen waarschuwingen';
} elseif ($alerttype_today1 == 1) {
   $alerttitle_today1 = 'Wind waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 2) {
   $alerttitle_today1 = 'Sneeuw/IJzel waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 3) {
   $alerttitle_today1 = 'Onweer waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 4) {
   $alerttitle_today1 = 'Mist waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 5) {
   $alerttitle_today1 = 'Extreem hoge temperatuur waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 6) {
   $alerttitle_today1 = 'Extreem lage temperatuur waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 7) {
   $alerttitle_today1 = 'Kust waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 8) {
   $alerttitle_today1 = 'Bosbrand waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 9) {
   $alerttitle_today1 = 'Lawine waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 10) {
   $alerttitle_today1 = 'Regen waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 11) {
   $alerttitle_today1 = 'Niet beschikbaar';
} elseif ($alerttype_today1 == 12) {
   $alerttitle_today1 = 'Overstroming waarschuwing';
} elseif ($alerttype_today1 == 13) {
   $alerttitle_today1 = 'Regen/Overstroming waarschuwing';
}


if ($alerttype_tomorrow1 == 0) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Geen waarschuwingen';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 1) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Wind waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 2) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Sneeuw/IJzel waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 3) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Onweer waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 4) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Mist waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 5) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Extreem hoge temperatuur waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 6) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Extreem lage temperatuur waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 7) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Kust waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 8) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Bosbrand waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 9) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Lawine waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 10) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Regen waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 11) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Niet beschikbaar';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 12) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Overstroming waarschuwing';
} elseif ($alerttype_tomorrow1 == 13) {
   $alerttitle_tomorrow1 = 'Regen/Overstroming waarschuwing';
}


if ($alertlevel_today1 != 1) {
$alert_today1 = urlencode($alerttitle_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.$alertstart_today1.' uur t/m '.$alertend_today1.' uur'.PHP_EOL.PHP_EOL.$alerttext_today1[0].PHP_EOL.PHP_EOL);
} else $alert_today1 = urlencode($alerttitle_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.'Er zijn geen waarschuwingen'.PHP_EOL.PHP_EOL.PHP_EOL);


if ($alertlevel_tomorrow1 != 1) {
$alert_tommorow1 = urlencode($alerttitle_tomorrow1.PHP_EOL.PHP_EOL.$alertstart_tomorrow1.' uur t/m '.$alertend_tomorrow1.' uur'.PHP_EOL.PHP_EOL.$alerttext_tomorrow1[0].PHP_EOL.PHP_EOL);
} else $alert_tommorow1 = urlencode($alerttitle_tomorrow1.PHP_EOL.PHP_EOL.'Er zijn geen waarschuwingen'.PHP_EOL.PHP_EOL.PHP_EOL);


// Devices updaten
TempHum($idx3,$temp_now,$humidity_now,0);
Weather($idx4,$tempfeel_now);
Weather($idx5,$tempground_now);
Weather($idx6,$visibility_now);
Weather($idx7,$sunpower_now);


Text($idx8,$weather_now);
Text($idx9,($weatherreport_title. '<br><br>' . $weatherreport_text));
Text($idx10,(date('l%20d%20F', strtotime($weatherreport_shortterm_startdate))). '%20t/m%20' . (date('l%20d%20F', strtotime($weatherreport_shortterm_enddate))). '<br><br>' . $weatherreport_shortterm);
Text($idx11,(date('l%20d%20F', strtotime($weatherreport_longterm_startdate))). '%20t/m%20' . (date('l%20d%20F', strtotime($weatherreport_longterm_enddate))). '<br><br>' . $weatherreport_longterm);
Text($idx12,$weer);
Text($idx13,$weather_tomorrow);


Wind($idx14,$winddirectiondegrees_now,$winddirection_now,$windspeed_now,$windgusts_now,$temp_now,$tempfeel_now);
Barometer($idx15,$airpressure_now,$bar_for);
Rain($idx16,0,$rainFallLastHour); // Todo: nog vervangen door mm/u op dat moment
Rain($idx17,0,$rainFallLastHour); // Todo: nog vervangen door mm/u op dat moment
Humidity($idx18,$humidity_now,0); // Todo: nog vervangen https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_API/JSON_URL's#Humidity


// Notifications versturen
$subject = 'WEER-ALERT!';
if ($alertlevel_today1 != 1) {
   $thebody = urlencode('Code '.$alertcolour_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.$alerttitle_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.$alertstart_today1.' uur t/m '.$alertend_today1.' uur'.PHP_EOL.PHP_EOL.$alerttext_today1[0]);
} else $thebody = urlencode('Code '.$alertcolour_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.'Er zijn geen waarschuwingen');


$url_3= $domoticz_url.'json.htm?type=devices&rid='.$idx1;
$contents3 = file_get_contents(($url_3),true);
$clima3=json_decode($contents3);
$alert_now1=urlencode($clima3->result[0]->Data);


if (($alert_now1 != urlencode($alerttitle_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.$alertstart_today1.' uur t/m '.$alertend_today1.' uur'.PHP_EOL.PHP_EOL.$alerttext_today1[0].PHP_EOL.PHP_EOL)) && ($alert_now1 != urlencode($alerttitle_today1.PHP_EOL.PHP_EOL.'Er zijn geen waarschuwingen'.PHP_EOL.PHP_EOL.PHP_EOL))) {
   Notification($subject,$thebody);
}


// Devices updaten (alerts)
Alert($idx1,$alertlevel_today1,$alert_today1);
Alert($idx2,$alertlevel_tomorrow1,$alert_tommorow1);


?>

8
dzVents / Tuinlampen aan indien schuurdeur geopend wordt
« Gepost op: 29 maart 2020, 10:36:38 »
Onderstaand dzVents-script zorgt ervoor dat de tuinlampen aan gaan, indien de schuurdeur 's avonds geopend wordt:

Code
return 
{
    on =
    {
        devices =
        {
            Schuurdeur =
            {
                'at nighttime',
            },
        },
    },

    logging =
    {
        level = domoticz.LOG_DEBUG,
        marker = 'Group switch',
    },

    execute = function(dz, item)
        local tuin = dz.groups('Tuin') -- Change to name of your group
       
        if item.state == 'Alarm' then
            tuin.cancelQueuedCommands()
            tuin.switchOn()
            tuin.switchOff().afterSec(120)
        end
    end
}

Auteur: waaren

9
Domoticz (ARM 64-bit) / Domoticz 4.11803 (Arm 64-bit) BETA
« Gepost op: 22 maart 2020, 08:57:27 »
Software om Domoticz 4.11803 (beta) op een ARM 64-bit machine te installeren, zoals een Cubie or ODroid.


Domoticz 4.11803 (ARM 64-bit) - 21-03-2020

10
Domoticz (ARM 32-bit) / Domoticz 4.11803 (Arm 32-bit) BETA
« Gepost op: 22 maart 2020, 08:56:30 »
Software om Domoticz 4.11803 (beta) op een ARM 32-bit machine te installeren, zoals een Raspberry of Cubie.


Domoticz 4.11803 (ARM 32-bit) - 21-03-2020

11
Domoticz (Windows) / Domoticz 4.11084 (Windows) BETA
« Gepost op: 22 maart 2020, 08:53:28 »
Software om Domoticz 4.11804 (beta) op een Windows-machine te installeren.


Domoticz 4.11804 (Windows) - 21-03-2020

12
Domoticz (Linux) / Domoticz 4.11804 (Linux) BETA
« Gepost op: 22 maart 2020, 08:52:18 »
Software om Domoticz 4.11804 (beta) op een Linux-machine te installeren.


Domoticz 4.11804 (Linux) - 21-03-2020

13
dzVents / Dagelijkse automatische database-check van Domoticz
« Gepost op: 12 januari 2020, 11:14:28 »
Onderstaand dzVents-script geeft je een waarschuwing als er iets fout is met de (Domoticz) sqlite database. Je ontvangt een push-notificatie en/of een email.

Code
--[[ -- DB check
       
        Will give you a warning when something is wrong with the (domoticz) sqlite database
        requires sqlite3
            install command on linux:    sudo apt install sqlite3
            install command on openwrt:  opkg install sqlite3-cli
            install command on synology: sudo /opt/bin/opkg install sqlite3-cli
           
            History:
            20190125: first public release 
            20190228: Include official sqlite3 error messages on failure
            20190808: Include optional trigger of follow up OS command
            20191005: add Telegram as notification option
            20191005: Include optional set of an Alert device with result of check         
            20191019: Include RC message in alert device
            20200108; Fixed bug(ss) in aftersucces / afterSuccess (case matters and double s also ! )

]]--
return {
            on =    { 
                        timer   =   {
                                        "at 20:07",             -- change to a time that suits you
                                        "at 10:07",
                                    },           
                    },
   
        logging =   { 
                        level     =   domoticz.LOG_DEBUG,       -- change to LOG_ERROR after you tested  the script
                        marker    =   "DB check"
                    },

    execute = function(dz)
        -- =======================  Settings below this line =================
        local email               = true                        -- set to false if you don't want an Email when something wrong with database
        local notify              = true                        -- set to false if you don't want a notification when something wrong with database
        local afterSuccessCommand = '/bashdir/copyDB.sh'        -- set to full qualified path of your followUp script or false if you don't need a followUp after success
        local afterFailCommand    = false                       -- set to full qualified path of your followUp script or false if you don't need a followUp after fail
     
        local followUpAfterFail   = false                       -- set to false if you don't need a followUpAfterFail
       
        local alert = {
                        active   = false,                             -- set to false if you don't want an Alert device set.
                        device   = "dbCheck result",                 -- Name of your alert device (only needed when you set active = true )
                        failText = "Problem in database",
                        OKText   = "Database OK",   
                      }
                     
        local subject             = "Domoticz database check"   -- Free text
        local emailaddress        = "yourName@gmail.com"        -- Your Email address
        local path                = "/home/pi/domoticz/"            -- full qualified path to your database
        local database            = "domoticz.db"               -- database filename + extension
        -- local database         = "corrupt.db"                -- test database filename + extension
                                                                    -- you can corrupt a test database by just load it in an editor
                                                                    -- and remove a couple of bytes
        local sqlite              = "/usr/bin/sqlite3"          -- location of your sqlite3 tool (use the command 'which sqlite3' to find location)
 
        local myNotificationTable     =     {
                                             -- table with one or more notification systems.
                                             -- uncomment the notification systems that you want to be used
                                             -- Can be one or more of
                                             
                                             dz.NSS_GOOGLE_CLOUD_MESSAGING,
                                             -- dz.NSS_HTTP,
                                             -- dz.NSS_KODI,
                                             -- dz.NSS_LOGITECH_MEDIASERVER,
                                             -- dz.NSS_NMA,
                                             -- dz.NSS_PROWL,
                                             -- dz.NSS_PUSHALOT,
                                             -- dz.NSS_PUSHBULLET,
                                             dz.NSS_PUSHOVER,
                                             -- dz.NSS_PUSHSAFER,
                                             dz.NSS_TELEGRAM,
                                            }
        -- =======================  No modification needed below this line ==================

         local function logWrite(str,level)             -- Support function for shorthand debug log statements
            dz.log(tostring(str),level or dz.LOG_DEBUG)
        end
   
        local space                   = " "
        local baseCommand             = "sudo" .. space .. sqlite .. space .. path .. database .. space
        local checks                  = {}
              checks                  = {
                                                  "\'select count(id) from deviceStatus;\'",
                                                   "\'.schema\'",
                                                  "\'pragma integrity_check;\'",
                                                  "\'pragma foreign_key_check;\'",
                                        }

        local function rc2Text(rc)
            local errorMessages =   {
                                          [0] = "Database OK",
                                          [1] = "Generic error",
                                          [2] = "Internal logic error in SQLite",
                                          [3] = "Access permission denied",
                                          [4] = "Callback routine requested an abort",
                                          [5] = "The database file is locked",
                                          [6] = "A table in the database is locked",
                                          [7] = "Memory allocation failed",
                                          [8] = "Attempt to write a readonly database",
                                          [9] = "Operation terminated by sqlite3_interrupt",
                                         [10] = "Some kind of disk I/O error occurred",
                                         [11] = "The database disk image is malformed",
                                         [12] = "Unknown opcode in sqlite3_file_control",
                                         [13] = "Insertion failed because database is full",
                                         [14] = "Unable to open the database file",
                                         [15] = "Database lock protocol error",
                                         [16] = "Internal use only",
                                         [17] = "The database schema changed",
                                         [18] = "String or BLOB exceeds size limit",
                                         [19] = "Abort due to constraint violation",
                                         [20] = "Data type mismatch",
                                         [21] = "Library used incorrectly",
                                         [22] = "Uses OS features not supported on host",
                                         [23] = "Authorization denied",
                                         [24] = "Not used",
                                         [25] = "2nd parameter to sqlite3_bind out of range",
                                         [26] = "File opened that is not a database file",
                                     }
            return(errorMessages[rc] or "Unknown error")
        end

        local function followUp(cmd)
            os.execute('sudo ' .. cmd ..' &')
        end

        local function osExecute(base,check)
            local fileHandle     = assert(io.popen(base .. check, 'r'))
            local commandOutput  = assert(fileHandle:read('*a'))
            local returnTable    = {fileHandle:close()}
            check = check:gsub("'","") .." result ==>> " ..  ( returnTable[3] ~= 0 and "Failed: " .. rc2Text(returnTable[3]) .. commandOutput .. " (".. returnTable[3] .. ")" or true and "OK" )
            logWrite("Command " .. check )
            return check,returnTable[3]            -- rc[3] contains returnCode
        end

        local function checkDatabase()
            if dz.utils.fileExists(path .. database) then
                if dz.utils.fileExists(sqlite) then
                    for _,check in ipairs (checks) do
                        local result,rc = osExecute(baseCommand,check)
                        if rc ~= 0 then
                            return rc, result 
                        end
                    end
                else
                    return -1,"sqlite3 not installed"
                end
            else
                return -1,"Wrong path to database"
            end
            return 0
        end

        local function updateAlert(rc)
            if alert and alert.active then
                local now = dz.time.rawDate .. ', ' .. dz.time.rawTime .. ': '
                local alertLevel = dz.ALERTLEVEL_RED
                if rc == 0 then  alertLevel = dz.ALERTLEVEL_GREEN end
                dz.devices(alert.device).updateAlertSensor(alertLevel, now .. rc2Text(rc))
            end
        end

        -- main program
        local rc, result = checkDatabase()
        if rc ~= 0 then
            logWrite(result,dz.LOG_ERROR)
            if email then dz.email(subject,result,emailaddress) end
            if notify then
                dz.notify(subject, result or "Dbase check encountered unknown error", dz.PRIORITY_NORMAL, dz.SOUND_INTERMISSION,"",  myNotificationTable )
            end
            if afterFailCommand and ( rc > 0 ) then followUp(afterFailCommand) end
        else
            if afterSuccessCommand then followUp(afterSuccessCommand) end
        end
        updateAlert(rc)
    end
}

Auteur: leecollings

14
Domoticz (ARM 64-bit) / Domoticz 4.11590 (Arm 64-bit) BETA
« Gepost op: 21 december 2019, 15:19:44 »
Software om Domoticz 4.11590 (beta) op een ARM 64-bit machine te installeren, zoals een Cubie or ODroid.


Domoticz 4.11590 (ARM 64-bit) - 21-12-2019

15
Domoticz (ARM 32-bit) / Domoticz 4.11590 (Arm 32-bit) BETA
« Gepost op: 21 december 2019, 15:19:00 »
Software om Domoticz 4.11590 (beta) op een ARM 32-bit machine te installeren, zoals een Raspberry of Cubie.


Domoticz 4.11590 (ARM 32-bit) - 21-12-2019

Pagina's: [1] 2 3 ... 7