Gasverbruik uploaden naar MinderGas.nl

Gestart door Joost, 24 oktober 2019, 19:25:35

Vorige topic - Volgende topic

Joost

Onderstaand Bash-script zorgt ervoor dat het gasverbruik, uitgelezen via een P1-meter, wordt geĆ¼pload naar MinderGas.nl, zodat je op die website een hele historie (en vergelijking) over jouw gasverbruik kunt bekijken.

Op de 2e regel van het script moet je de API-key invullen, deze kun je zelf aanmaken op https://mindergas.nl/member/api. Op regel 7 moet je het idx-nummer van jouw gasmeter (in Domoticz) zetten (dus 221 vervangen door een ander nummer)


#!/bin/bash

#Token to authenicate with mindergas.nl
TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxx

#fetch meterstand (use jq to parse JSON object correctly)
METERSTAND=`curl -s "http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=devices&rid=221"  | jq '.result[0].Counter'| tr -d '"'`
 
#Get OS date, and format it corectly.
NOW=$(date +"%Y-%m-%d")

#Build JSON by hand ;-)
JSON='{ "date":"'$NOW'", "reading":"'$METERSTAND'"  }'

#post using curl to API
curl -v -H "Content-Type:application/json" -H "AUTH-TOKEN:$TOKEN" -d "$JSON"  https://www.mindergas.nl/api/gas_meter_readings


Het script sla je op met de naam mindergas.sh en plaats het op de Raspberry. Zorg ervoor dat de bestandsrechten op 755 staan.

Vervolgens maak je met het commando sudo crontab -e een cronjob aan:

58 23 * * * sudo sh /home/pi/domoticz/scriptsjoost/bash/mindergas.sh

Joost